Medmestno in mednarodno sodelovanje

Sodelovanje, mreženje in izmenjava dobrih praks

Mestna občina Ljubljana ima podpisanih 25 partnerskih sporazumov z drugimi mesti, od katerih tretjino predstavljajo prestolnice. Tudi v prihodnje bomo krepili ter vzpostavljali sodelovanje zlasti s partnerskimi in drugimi mesti, predvsem, ko bodo na ta način omogočene nove poslovne, kulturne, politične in druge povezave.

Izjemno težo ima tudi aktivna prisotnost v mednarodnih organizacijah in mrežah, ki pomeni uveljavljanje Ljubljane v mednarodnem okolju, kjer mesta potrjujejo in utrjujejo svojo identiteto, prepoznavnost in pomen. Tako sodelovanje omogoča preprosto in učinkovito mreženje, saj se na enem mestu zberejo številni predstavniki različnih mest, kar pomeni tudi lažji dostop do informacij in kasneje možnosti izmenjav na dvostranski ravni.

Vse to Ljubljana uresničuje ne samo na osnovi podpisanih partnerskih sporazumih, ampak tudi kot članica vseh naštetih mrež in organizacij, predstavljenih na tej podstrani.