Vizija Ljubljane 2025

Mesto z vizijo

Od osamosvojitve Slovenije leta 1991, ko so se temeljito spremenile razmere in koncept lokalne samouprave, so nastale zahteve po novem prostorskem načrtu. Po daljšem obdobju brez celovitega prostorskega načrtovanja, nazadnje je bil namreč v Ljubljani sprejet celovit Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane leta 1986, smo leta 2007 oblikovali vizijo »Ljubljana 2025«, v kateri smo izpostavili prostorske in družbene vrednote, ki jih mesto odtlej uveljavlja.

Z vizijo »Ljubljana 2025« smo izpostavili tri smernice razvoja mesta:

  • Ljubljana bo idealno mesto – Ljubljana bo ostala privlačno, človeku prijazno mesto v zelenju (75 % mesta je zelenih površin);
  • Ljubljana bo sonaravno mesto – zagotavljali bomo neposredni dostop do odprtega prostora in povezanosti krajinskega sistema;
  • Ljubljana bo vseslovenska metropola – še naprej bomo zagotavljali varnost in spoštovanje drugačnosti, krepili raznolikost in nadgrajevali že sedaj visoko kakovost bivanja.

Poleg razvojnih smernic smo z vizijo opredelili tudi 93 konkretnih razvojnih projektov ter mnoge med njimi doslej že uresničili, večina preostalih pa je v različnih fazah izvedbe.

---

Podžupan profesor Koželj o Viziji "Ljubljana 2025"

Kako bo Ljubljana videti leta 2025? Kam se bo širila, kje bomo našli prostor za gradnjo? Kakšno vlogo bo imela v Evropi, državi in regiji? Kakšne spremembe bo doživela?

Na osnovi splošnih vrednot, ki naj bi jih zasledovalo mesto v svojem dolgoročnem razvoju, so se v viziji "Ljubljana 2025" izoblikovale vodilne teme in glavne usmeritve. Te usmeritve lahko mesto uresniči iz svojih absolutno konkurenčnih prednosti in na njih oblikuje svojo blagovno znamko. Vizija naj vzpodbudi k oblikovanju samopodobe mesta, ki kaže, kaj prebivalcem mesto pomeni in kakšna so njihova pričakovanja o njegovi prihodnosti.

Pozitivna podoba o mestu, ki izhaja predvsem iz njegove zgodovine, kulturnih tradicij in prostorskih posebnosti, ima zato velik vpliv na življenje v mestu in predstavlja tudi močan dejavnik za njegov gospodarski in socialni razvoj. Pomaga odkrivati nove priložnosti razvoja in je še posebej pomembna pri sprejemanju osnovnih strateških odločitev, ki mesto spreminjajo.

Prostorski in časovni horizonti vizije so postavljeni različno glede na predvideno izvedbo razvojnih projektov: nekatere projekte se da uresničiti takoj, medtem ko potrebujemo za izvedbo obsežnih ureditev okoljskih sistemov več časa.

Pozivamo pa vse, ki želijo dejavno prispevati k razvoju našega mesta, da se do predlagane prostorske vizije opredelijo. Svoja mnenja, predloge in pripombe glede predstavljene vizije lahko sporočite na elektronski naslov glavna.pisarna@ljubljana.si.

Prof. Janez Koželj, podžupan MOL