Idealno mesto

V prihodnosti bo Ljubljana ohranila svojo zgodovino

Prihodnja Ljubljana bo ostala privlačno mesto v zelenju, katerega velikost in merilo bosta prijetna za bivanje. Mesto bo obvladljivo in udobno, pripadalo bo predvsem svojim prebivalcem, da ga uživajo. Ljubljana ima bogato zgodovino in posebno lego v prostoru, ki sooblikujeta močan krajevni duh in skupinski spomin.

Zgodovinsko mesto bomo zato varovali in ga s prenavljanjem preurejali za nove potrebe, medtem ko bomo v sodobnem mestu spodbujali spremembe in podpirali novosti. Obe obliki mesta si med seboj ne bosta konkurirali, ampak se bosta dopolnjevali. Mesto bo ostalo zavezano arhitekturni in urbanistični tradiciji in bo k Plečnikovi, Fabianijevi, Šubičevi in Ravnikarjevi Ljubljani odpiralo po tradiciji multikulturni prostor za nove stvaritve domačih in tujih arhitektov. Urejena podoba javnega prostora in lepota arhitekture bosta spet postali pomembni javni vrednoti.

Staro mestno jedro se bo postopoma prenovilo, v ožje mestno središče se bodo doselili mladi in aktivni prebivalci, ki bodo zaustavili staranje in praznjenje predela. Tukaj se ob novem inovacijskem centru sodobnih umetnosti razvila živahna umetniška četrt, ki bo povezovala sklop umetniških akademij z muzejskim centrom in centrom alternativne kulture. S prenovo osrednjega mestnega parka bo oživljena nekdanja promenada med Tivolijem in mestnim jedrom, ki je bila v preteklosti pomembno središče družabnega življenja meščank in meščanov.

Značilni predeli in četrti bodo zadržali svoj značaj in prepoznavnost. V avenije preoblikovane mestne vpadnice bodo dobile lepo in celostno oblikovano ulično opremo. Prenovljeni bodo mestni parki in javno zelenje po sodobnih načelih krajinskega oblikovanja. Prenovljene zelene in športne površine v mestnem središču bomo z novimi zelenimi potezami povezali v sklenjen zeleni sistem. Celovito preurejeno nabrežje Ljubljanice bo z novimi mostovi, brvmi in splavi razširilo glavni javni prostor mesta in ga približalo vodnemu elementu. Obstoječe rekreacijske poti se bodo razširile z dodatno ponudbo in se podaljšale do turističnih in kolesarskih poti v zaledju mesta in na podeželju.

Spodbujali bomo sodelovanje meščanov

Prostorski razvoj Univerze bo sledil modelu univerze v mestu. Srečevanje in komuniciranje študentov in profesorjev različnih usmeritev na vseh koncih mesta, bo prispevalo tako h kakovostnejšemu študiju kot živahnemu akademskemu značaju prestolnice. V novih mladinskih in prosto-časovnih centrih bo vedno več prireditev za sproščanje in zabavo mladih, v ta namen bo zgrajen sodoben zabaviščni park.

Projekt socialne kohezije, ki bo vzpodbujal razne oblike samoorganizacije civilne družbe pri urejanju javnih zadev, bo oživil delovanje prevelikih četrtnih skupnosti in jih postopoma nadomestil z novimi oblikami participativnega upravljanja mesta. V reševanje problemov upravljanja mesta bo uprava načrtno vključevala tudi številne nevladne organizacije.

Kvaliteto vsakdanjega življenja bo v novih stanovanjskih naseljih nudila tudi bližina oskrbnih dejavnosti in delovnih mest, kot jih bosta zagotavljata razpršena razporeditev dejavnosti in mešana raba ob primerni strnjenosti zazidave. V manjši naseljih inovativne arhitekture bodo stanovali tudi priseljenci iz tujine, ki bodo izboljšali podobo odprtega, multikulturnega mesta. Zgrajeno bo široko razpredeno omrežje oskrbovanih stanovanj in dnevnih centrov, ki bodo nudili pestro ponudbo preživljanja pričakovane visoke starosti prebivalcev. Mesto bo gradilo tudi manjše skupine alternativnih oblik stanovanjskih stavb za socialno najbolj ogrožene prebivalce.