Vseslovenska metropola

Modernizirali bomo prometne povezave

Na območju mesta, kjer se stikata in križata 5. in 10. prometni koridor, se bo v celoti moderniziralo ljubljansko železniško vozlišče. Novi potniški center Ljubljana bo s prepletom in gostoto različnih dejavnosti in tokov ustvaril težišče velikomestnega življenja. Novi logistični prometni terminal, poslovne cone in raziskovalni inštituti se bodo povezali za potrebe nove evropske makroregije med Jadranom in Alpami, Srednjo Evropo in Balkanom.

Težišče razvoja bosta dve novi vpadnici: Barjanska in Litijska na glavnih razvojnih smereh: Stanežiče-Sostro in Sava-Barje. Gradnja mesta se bo navezovala praviloma na vpadnice, na nove in na rekonstrukcijo obstoječih, ki bodo tudi nosilke najbolj zmogljivega javnega prometa. Vse mestne vpadnice bodo razširjene v šest-pasovne avenije, ki bodo obzidane z različnimi oblikami vzidav mešane rabe.

S prostorom bomo gospodarili učinkovito

Z novo zazidavo bodo reaktivirana vsa degradirana območja opuščene industrije in neizkoriščena zemljišča železnice, območje nekdanje Tobačne tovarne bo spremenjeno v živahno in pestro mesto v malem, izgradnja džamije in razširitev železniškega v prometni muzej Slovenije bosta sprožila preobrazbo Bežigrada.

Z novo večnamensko Mestno dvorano bodo izpolnjeni pogoji za razvoj sejemske dejavnosti v samem poslovnem središču mesta. Z izgradnjo novega Kliničnega centra bo mesto ponujalo vrhunske zdravstvene storitve za vso državo in sosednje regije.

Glavna naloga uspešnega mesta bo bolje izkoristiti demokratični, finančni, ustvarjalni, okoljski in socialni kapital za učinkovito gospodarjenje s svojim prostorom. Gospodarjenje s prostorom bo pomenilo uresničevati sodobne projekte, kot so tehnološki in krajinski parki, objekti za oskrbo z obnovljivimi viri energije in presnovo odpadkov, ipd, ki se bodo navezovali na ključna razvojna prizadevanja za privlačno, zdravo, varno in odprto mesto.

Kvaliteta bivanja, varnost in strpnost

Ljubljana bo ponujala visoko kvaliteto bivanja, zagotavljala varnost in strpnost do drugačnosti. Mesto, ki bo odprto za naložbenike in strokovnjake iz vsega sveta, bo dobivalo vse bolj svetovljanski značaj in sodobno podobo. Iz lege na stičišču romanske, germanske in slovanske kulture bo mesto črpalo svojo kulturno raznolikost in gradilo edinstveno identiteto.

Migracijska regija mesta, ki zavzema danes 650.000 prebivalcev, bo dosegla velikost metropolitanske regije. Ljubljana bo postala talilnica Slovencev in novih priseljencev.

Država bo zgradila Upravno središče ob mestni magistrali, v Stožicah bo zgrajen športni park za mednarodne športne prireditve. Univerzitetno in raziskovalno naravo mesta bosta zaznamovala Center za promocijo znanosti v sklopu nove Politehnike in razširjeno Biološko središče z novim Prirodoslovnim muzejem. Poleg Tehnološkega parka Ljubljana bo zgrajeno Vodikovo mesto v obliki grozda proizvodnih in raziskovalnih dejavnosti visoke tehnologije.

Gradnja mesta se bo navezovala praviloma na nove in rekonstruirane obstoječe vpadnice, kjer bo na voljo zmogljiv javni promet. Nadaljnja poselitev bo praviloma vezana na železnico, ki bo pridobivala na pomenu še posebej kot oblika javnega prometa v metropolitanski regiji. Železniška proga bo zgrajena do Letališča Jože Pučnik Ljubljana, gorenjska in dolenjska železnica bosta dvotirni.