14. javni razpis - seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem

Zaključen: 3. 3. 2012

Datum objave: 3. 3. 2012
Rok za prijavo: 3. 3. 2012

Neprofitna najemna stanovanja se dodelijo upravičencem ločeno po seznamu A - brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine ter seznamu B - z obveznostjo plačila lastne udeležbe in varščine.