Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I v Ljubljani

Zaključen: 6. 1. 2022 , odpiranje prijav: 6. 1. 2022

Datum objave: 4. 10. 2021
Elektronska oddaja ponudb: 6. 1. 2022
Elektronsko odpiranje prijav: 6. 1. 2022

Rok za vprašanja: 21. 12. 2021 do 12.00, na Portal javnih naročil.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN006735/2021-B01.

Objava na spletni strani JSS MOL.

Razpisne datoteke