Javna dražba za prodajo nepremičnine Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 10. 2017 , odpiranje prijav: 12. 10. 2017

Datum objave: 25. 9. 2017
Rok za prijavo: 12. 10. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 12. 10. 2017 ob 9:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin:

  • posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-17 - klet v izmeri 6,9 m2 in posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-19 - klet v izmeri 5,8 m2, oboje v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani
  • posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-21 - klet v izmeri 5,5 m2 v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani.

Rok za plačilo varščine: 10. 10. 2017.

Za ogled nepremičnin se je potrebno prijaviti po telefonu na tel. št.: 01/306-14-39.

Razpisne datoteke