Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Zaloška cesta 15

Zaključen: 24. 11. 2017 , odpiranje prijav: 28. 11. 2017

Datum objave: 8. 11. 2017
Rok za prijavo: 24. 11. 2017 Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 28. 11. 2017 ob 11:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine - stanovanja v 4. etaži (mansarda) v izmeri 51,4 m2 v stavbi na naslovu Zaloška cesta 15, Ljubljana.

Ogled nepremičnine bo dne 16. 11. 2017 ob 9:00 uri.

Razpisne datoteke