Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

Zaključen: 15. 7. 2017

Datum objave: 19. 4. 2017
Rok za prijavo: 15. 7. 2017

JSS MOL objavlja Javni razpis za nakup stanovanj namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva. V okviru razpisa lahko prosilci skupno z JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v razmerju 60 % prosilec, 40 % JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo. 

Razpisne datoteke