Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL za leto 2015

Zaključen: 9. 3. 2015 , odpiranje prijav: 9. 3. 2015

Datum objave: 6. 2. 2015
Rok za prijavo: 9. 3. 2015 Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 9. marca 2015 do 11. ure.
Odpiranje prijav: 9. 3. 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2015.

Razpisne datoteke