Javno povabilo za izbor razstav v razstavnih prostorih MU MOL za leto 2014

Zaključen: 30. 8. 2013

Datum objave: 20. 6. 2013
Rok za prijavo: 30. 8. 2013

Na podlagi 74. in 107. člena ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09 in 4/10) vabimo umetnike, društva s področja kulture in umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samozaposlene v kulturi, da prijavijo svojo razstavno dejavnost za predstavitev v razstavnih prostorih MU MOL za obdobje največ štirih tednov: - Galerija Kresija, Zgodovinski atrij, Desni atrij in Stekleni atrij Mestne hiše.

Opredelitev področja:
Likovne umetnosti: slikarstvo, risba, ilustracija, grafika, kiparstvo, plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografija (tudi reportažna), strip, video, arhitektura, oblikovanje, performans in intermedijski projekti.
Ilustracija bo prednostno umeščena v Stekleni atrij Mestne hiše.

Prijave:
Vloga mora vsebovati naslednje:

 • izpolnjen prijavni obrazec;
 • dokazila o referencah avtorja, kustosa in/ali ostalih sodelujočih v projektu (največ 3 kataloge/zloženke/kritiške odzive).

Način ocenjevanja in kriteriji:
Vse popolne in pravočasne prijave bo pregledala in ocenila Strokovna komisija za izbor razstav v razstavnih prostorih MU MOL (v nadaljevanju: komisija) po naslednjih kriterijih:

 1. reference avtorja, kustosa in ostalih sodelujočih v projektu (30 točk);
 2. kakovost in inovativnost idejne zasnove projekta (30 točk);
 3. spremljevalni dogodki s poudarkom na kulturni vzgoji, javna vodstva, okrogle mize in podobno (12 točk);
 4. projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL (15 točk);
 5. uravnotežena finančna konstrukcija projekta (10 točk);
 6. prednostni kriterij(3 točke).

Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo v procesu izbire zbrali največ točk, vendar ne manj kot 80 točk.

Mestna občina Ljubljana pri vseh razstavnih projektih zagotavlja:

 • prostor;
 • varovanje (samo Galerija Kresija);
 • manjšo pogostitev;
 • razpoložljivo tehnično opremo.

V Galeriji Kresija zagotavljamo tisk vabila – zloženke/razglednice v okviru celostne podobe galerij MOL.
Vse ostale stroške nosi prijavitelj oziroma razstavljalec.
Obveznosti razstavljavcev bodo opredeljene s pogodbo, ki je sestavni del povabila.

Komisija bo vse popolne in pravočasne vloge pregledala in ocenila predvidoma v roku 30 dni od zaključka povabila. Glede na kakovost, obseg in idejno zasnovo projektov si komisija pridržuje pravico spremembe predlagane lokacije za predstavitev posameznega projekta. Komisija bo za predstavitev v Galeriji Kresija in v Steklenem atriju izbrala največ 5 projektov na leto, za Zgodovinski in Desni atrij največ 6 projektov na leto.

Rok za oddajo prijav: 20. junij - 30. avgust 2013

Način pošiljanja vlog:
Vloga na javno povabilo mora biti poslana priporočeno, do vključno petka, 30. avgusta 2013 na naslov: Oddelek za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, s pripisom POVABILO – RAZSTAVNI PROSTORI MU MOL. Prepozno poslanih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Dodatne informacije: galerija@ljubljana.s i in tel.: 01 306 1171 (Galerija Kresija),
Stritarjeva ulica 6, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke