Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2017

Datum objave: 4. 7. 2017
Rok za prijavo: 19. 7. 2017

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1104 Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za poslovni prostor z ID oznako 1772-5117-29 v izmeri 74,01 m2 v pritličju stavbe na naslovu Zadobrovška cesta 10 ...

v Ljubljani, in poslovnemu prostoru pripadajočih treh zunanjih parkirnih mest, in sicer parkirnega mesta v izmeri 13,00 m2, ki leži na zemljišču s parc. št. z ID 1772 715/42, parkirnega mesta v izmeri 13,00 m2, ki leži na zemljišču s parc. št. z ID 1772 715/43 in parkirnega mesta v izmeri 13,00 m2, ki leži na zemljišču s parc. št. z ID 1772 715/44. Predmetni poslovni prostor in parkirna mesta so na podlagi veljavno sklenjene najemne pogodbe oddani v najem družbi Merola d.o.o., ki je v poslovni prostor vložila lastna sredstva za dokončanje, saj ji je le-ta bil oddan v III. podaljšani gradbeni fazi. Za prodajo opisanih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke