Namera o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino

Zaključen: 22. 11. 2012

Datum objave: 7. 11. 2012
Rok za prijavo: 22. 11. 2012

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor KO1 v skupni izmeri 18,67 m2, ki se nahaja v kleti stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Mekinčeva ul. 15, Ljubljana z ID oznako št. 1732-553-28, št. stavbe 553, k.o. 1732 Štepanja vas.

Razpisne datoteke