Namera o sklenitvi služnostne pogodbe – zemljišče parc. št. 118/51, k.o. Golovec

Zaključen: 4. 9. 2013

Datum objave: 20. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 118/51 v katastrski občini Golovec z namenom izgradnje plinskega priključka.

Razpisne datoteke