Opravljanje upravniških storitev v večstanovanjskih stavbah na naslovih Zadobrovška cesta 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, Ljubljana

Zaključen: 15. 12. 2014 , odpiranje prijav: 15. 12. 2014

Datum objave: 2. 12. 2014
Rok za prijavo: 15. 12. 2014 do 9:30 ure.
Odpiranje prijav: 15. 12. 2014 ob 10:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III

Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV 5429/2014

Rok za vprašanja, dodatna pojasnila: 11.12.2014 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke