Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Zaključen: 12. 6. 2014 , odpiranje prijav: 16. 6. 2014

Datum objave: 3. 6. 2014
Rok za prijavo: 12. 6. 2014 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 16. 6. 2014 ob 10.00 uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana

Mestna občina Ljubljana skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13) ter 17. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/11 in 38/13) objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

  1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest: - tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m), - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).
  2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
  3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za velike plakate za čas sedem dni.
  4. Organizatorji morajo poslati vloge v roku osem dni od objave javnega razpisa oziroma najkasneje do četrtka 12. 6. 2014 do 9. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako »Plakatna mesta za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije«.
  5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
  6. Javno žrebanje bo 16. 6. 2014 ob 10.00 uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.
  7. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo zadnji teden pred dnevom volitev.

 

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
 
 

Razpisne datoteke