Ponivni javni poziv za najem velike gostinske sejemske hišice na lokaciji Krekov trg

Zaključen: 29. 11. 2012

Datum objave: 28. 11. 2012
Rok za prijavo: 29. 11. 2012

v času od 3. decembra 2012 do 1. januarja 2013, obratovalni čas od 10.00 do 24.00 (1.1. do 3. ure).

TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, Ljubljana, po pooblastilu Mestne občine Ljubljana

ponovno objavlja JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE VLOG za najem velike gostinske sejemske hišice
v času od 3. decembra 2012 do 1. januarja 2013, obratovalni čas od 10.00 do 24.00 (1.1. do 3. ure)
Lokacija: Kongresni trg, 1 hišica. Cena najema hišice: 12.000 eur.
Dodatno se zaračuna priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1.500 eur ( priključna moč 3 x 32 A).
Navedene cene ne vsebujejo DDV.

Po pooblastilu Turizma Ljubljana pisne vloge sprejema Euro Varia d.o.o., Anžurjeva 2 f, 1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec »prijavnica«.

Rok prijave je do 29. novembra 2012 do 12.00 ure.

Vloga za najem prodajnega prostora mora vsebovati:

  • izpolnjen obrazec »prijavnica«,
  • dokazilo o vpisu gostinske dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi (za
  • gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike),
  • cenik predvidene gostinske ponudbe (za gostince).

Prispele prijave bo pregledala in ocenila Komisija za oddajo stojnic in izbrala ponudnika najustreznejše ponudbe. Podrobnejše informacije info@eurovaria.si  ali po telefonu 01 542 61 30.