Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen ulic, parka in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana

Zaključen: 28. 6. 2017

Datum objave: 14. 6. 2017
Rok za prijavo: 28. 6. 2017

(v posameznih delih Četrtne skupnosti Bežigrad, Četrtne skupnosti Siska, Četrtne skupnosti Dravlje, Četrtne skupnosti Šentvid, Četrtne skupnosti Jarše, Četrtne skupnosti Moste, Četrtne skupnosti Sostro, Četrtne skupnosti Golovec, Četrtne skupnosti Rudnik, Četrtne skupnosti Polje, Četrtne skupnosti Trnovo in Četrtne skupnosti Vic). 

 

Predlogi imen ulic, parka, podhoda in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana bodo javno razgrnjeni tudi na krajevno običajen način od 14. junija do 28. junija 2017:
- v času uradnih ur mestne uprave v prostorih:

 • Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta I, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Siska, Kebetova ulica I, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, 1117 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Šentvid, Prusnikova ulica I 06, 1210 Ljubljana -Šentvid,
 • Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana -Dobrunje,
 • Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica I B, 1115 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Vic, Tbilisijska 22/a, Ljubljana

in
- od ponedeljka do nedelje od 8.00 do 20.00 ure v osrednjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na term območju sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih imen ulic in spremembah potekov ulic. Mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenim predlogom se lahko vpišejo v knjigo pripomb v času uradnih ur v prostorih, kjer so razgrnjeni, ali pa se jih pošlje s priporočeno pošto na naslov Mestni svet Mestne občine Ljubljana, Komisija za poimenovanje naselij in ulic, p.p. st. 25, 1001 Ljubljana ali po elektronski posti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si najkasneje do 28. junija 2017.

Razpisne datoteke