Višji svetovalec v Referatu za prostorske izvedbene akte v Odseku za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora

Zaključen: 6. 7. 2012

Datum objave: 28. 6. 2012
Rok za prijavo: 6. 7. 2012

Mestna občina Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi višji svetovalec v Referatu za prostorske izvedbene akte v Odseku za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora.

.

Razpisne datoteke