Rakova jelša

Rakova jelša Urejeno območje za vrtičke se nahaja v drugi fazi Parka Rakova jelša v podaljšku Barjanske ceste čez nadvoz nad AC izvoz Center v skupni površini 46.000 m2.

Na območju je skupaj 320 vrtičkov. Vrtički so različnih velikosti od 25 do 75 m2. 

Opis območja: urejene lope za shranjevanje orodja, nadstrešnica nad lopami za zbiranje vode, vsak vrtiček ima svoj kompostnik. Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa.

 

 

Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 9 - P+R Barje je 500m oddaljeno od vrtičkov.

 

.

Razpored

POZIV