Štepanja vas

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Štepanjskem nabrežju oz. ob Grubarjevem prekopu na parc. št. 164 in 165 obe k.o. Štepanja vas, v skupni površini 2.500 m2.

 

 

 

 

 

 

 

Podatki:

Na območju je 14 vrtičkov različnih velikosti, od 81 m2 do 128 m2.

Območje je ograjeno. 

Vsak vrtiček je opremljen z leseno lopo, za katero skrbi zakupnik.

Znotraj območja je urejeno otroško igrišče.

Zakupnina za vrtiček znaša 1 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški (stroški upravnika ter redna vzdrževalna dela). Obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička.

 

Dostop na območje je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 5 in 9, ki ustavita v neposredni bližini območja oz. ob križišču Povšetove in Kajuhove ceste.