Življenje v Ljubljani

V središču
 • Trajnostna urbana strategija MOL

  .

  Mestna občina Ljubljana predstavlja Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana, s povabilom za oddajo pripomb, predlogov in komentarjev meščank in meščanov ter ostale zainteresirane javnosti. Rok se izteče 7. marca 2017. Več

 • Kakovost zraka v Ljubljani

  Kakovost zraka v Ljubljani se vztrajno povečuje.

  Meritve onesnaženosti zraka z delci PM10 za zadnjih deset let kažejo, da se kakovost zraka v Ljubljani postopno, a vztrajno izboljšuje. Več

 • Vpis otrok v vrtce

  Ljubljanski vrtci jeseni pričakujejo novo generacijo otrok.

  Vpis otrok v ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2017/18 bo potekal od 1. do 15. marca 2017. Več

 • Zimski počitniški programi

  Med zimskimi počitnicami ne bo dolgčas!

  Ljubljanski javni zavodi med zimskimi šolskimi počitnicami pripravljajo raznovrstne programe, namenjene predšolskim in šolskim otrokom. Več

 • Plečnikovo leto

  .

  V letošnjem letu obeležujemo 145. obletnico rojstva in 60. obletnico smrti slovitega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je ustvaril Ljubljano, kot jo poznamo danes. Obletnici bomo obeležili z različnimi dogodki in aktivnostmi, ki bodo potekale skozi celo leto. Več

 • Celostna prometna strategija MOL

  Prenovljena Slovenska cesta

  Mestna občina Ljubljana je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, saj želimo meščanom in obiskovalcem Ljubljane ponuditi še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti, hkrati pa ohraniti mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno. Več

 • Info točka 65+

  Info točka 65' ima prostore na Mačkovi 1.

  Vabljeni v Info točko 65+ na Mačkovi ulici 1, kjer so na enem mestu na voljo celovite informacije o storitvah in aktivnostih Mestne občine Ljubljana za prijetnejše in kakovostno življenje starejših ter oseb z oviranostmi. Več

Kakovost podzemne vode
Meritve opravljene: 6. 12. 2016
Meritev Atrazin ug/L Krom - skupno ug/L Cr Lahkohlapni alifatski halogenirani ogljikovodiki - vsota ug/L Nitrati mg/L NO3
Kleče VIIIA (0,002) 2,8 <0,20 12
Hrastje IA 0,048 15 0,84 20
Šentvid IIA (0,002) 2,2 <0,20 15
Jarški prod III (0,002) 2,6 0,05 9,3
Brest IA
več
Onesnaženost zraka
Meritve opravljene: 23. 2. 2017 ob 1.00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c.) in 23. 2. 2017 ob 2.00 (Bežigrad)
Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c. Bežigrad
SO2 1 µg/m3 7.75 µg/m3
NO2 14 µg/m3 10.3 µg/m3
O3 70.2 µg/m3
Trdni delci PM10 8 µg/m3 11.036 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
CO 0.165 mg/m3
več več