Obrazci in upravni postopki

Pobude meščanov

Odsek  za pobude meščanov MOL s strokovnim svetovanjem, meščanom in meščankam Ljubljane, omogoča kar najvišjo stopnjo informiranja in pomoči pri urejevanju ter razreševanju njihovih zelo raznoterih problemov in pobud.

Spletni servis "Pobude meščanov" je interaktivna spletna storitev Mestne občine Ljubljane, kjer lahko dostopate do vseh pobud in vprašanj, ki jih bomo prejeli v obdobju zadnjih šestih mesecev.

Več o pobudah meščanov

Obrazci in upravni postopki

Na enem mestu smo zbrali vse obrazce. Obrazci so razporejeni v kategorije; Infrastruktura in promet, okolje, prostor in bivanje, Družine, otroci in mladi, Zdravje in sociala, Izobraževanje, Kultura in turizem, Šport, Seniorji in Splošno.

Dostop do obrazcev in upravnih postopkov