Dovolilnice za parkiranje

četrtek, 24. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana izdaja dovolilnice za parkiranje na za to določenih območjih za leto 2017. Dovolilnice, izdane za leto 2016, veljajo do 31. januarja 2017.

Parkirne dovolilnice lahko upravičenci pridobijo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL na Trgu MDB 7 (pritličje, soba 006) v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 13. do 16. ure, petek od 8. do 12. ure) ter v Glavni pisarni na Mačkovi 1 (ponedeljek - četrtek od 8. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure).
Plačilo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL je možno izključno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard), v Glavni pisarni pa tudi z gotovino.

Cene letnih dovolilnic:
•   CONA 1, dovolilnica 100 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
•   CONA 2, prva dovolilnica 100 EUR, druga dovolilnica 200 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
•   CONA 3, prva dovolilnica 60 EUR, druga dovolilnica 120 EUR, tretja dovolilnica 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse

Stanovalci morajo imeti s seboj veljavno prometno dovoljenje in osebni dokument, številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURS-a, in svojo davčno številko.

Poleg stanovalcev s stalnim bivališčem so do dovolilnic za parkiranje upravičeni tudi stanovalci z začasnim prebivališčem na območju parkiranja, vendar ne v CONI 1.