Sofinanciranje programov za mlade

četrtek, 1. 12. 2016

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana je objavil prvi Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 – 2019. Rok za oddajo vlog je 5. januar 2017.

Mestni svet MOL je pred letom dni sprejel Strategijo MOL za mlade 2016-2025. Ključno besedo pri oblikovanju temeljnih usmeritev in ciljev strategije so imeli mladi, ki so med drugim jasno izrazili potrebo po vzpostavitvi večjega števila javno dostopnih prostorov in programov, v katerih se bodo lahko spoznavali, družili, ustvarjali, snovali in uresničevali projekte ter se ob tem učili ključnih veščin, potrebnih za njihovo samostojno življenje.

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana je zato objavil prvi Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 – 2019, javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki jih upravljajo mladinske nevladne in nepridobitne organizacije. S tem se bo okrepila mreža izvajalcev, ki ponujajo aktivnosti za mlade na dnevni ravni, dolgoročno pa se bo dvignila kakovost mladinskega dela v Ljubljani. Za sofinanciranje predvidoma sedmih mladinskih centrov je v proračunu MOL predvidenih 150.000 € na letni ravni.

Mestna občina Ljubljana s tem razpisom zasleduje več ciljev, ki so opredeljeni v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Glavni med njimi je zagotavljanje podpornih programov za mlade na različnih področjih njihovega interesa. Pomemben element, ki je zajet v pogojih razpisa, je tudi krepitev sodelovanja med mladinskimi organizacijami v mestu, zagotavljanje možnosti za njihovo nemoteno in kakovostno delovanje, krepitev pomena mladinskega dela in povečanje možnosti zaposlovanja v nevladnem sektorju, saj bodo mladinski centri morali izkazovati tudi ustrezno kadrovsko strukturo. Poleg tega bodo vsi mladinski centri, skupaj z že delujočimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, povezani v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana, ki bo skrbela za zagotavljanje kakovosti dela, usposabljanje mladinskih delavcev in promocijo mladinskega dela na mestni ravni. Vsak center, ki bo vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana, bo moral izpolnjevati še predpisane minimalne zahteve za delovanje, med drugim velikost vsaj 70 m2 za izvajanje programa, odprtost vsaj 20 ur na teden in 1000 ur na leto, brezplačnost, primerne programske vsebine za vse mlade med 10. in 29. letom starosti, povezovanje s četrtnimi skupnostmi idr.
Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena tukaj.