Vloge in obrazci

  • Denarna pomoč Mestne občine Ljubljana

    Vloga za dodelitev denarne pomoči: - pomoč ob začetku novega šolskega leta - pomoč za šolo v naravi, letovanje/zimovanje, - pomoč za kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu - pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti - pomoč za kritje kosil starejšim občanom - pomoč ob rojstvu otroka Podrobnosti o postopku dodeljevanja denarne pomoči dobite na centrih za socialno delo, ki so ravno tako pristojni za reševanje vlog. Zato vas naprošamo, da svoje vloge naslovite nanje.