Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 21.1.2019 ob 08:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 21.1.2019 ob 10:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 7 µg/m3 6,05 µg/m3
NO2 66 µg/m3 59,5 µg/m3
O3 9,85 µg/m3
Trdni delci PM10 33 µg/m3 28,582 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več