Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 25.8.2019 ob 05:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 25.8.2019 ob 08:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 6 µg/m3 4,2 µg/m3
NO2 16 µg/m3
O3
Trdni delci PM10 27 µg/m3 13,596 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več