Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 14.10.2019 ob 15:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 16.10.2019 ob 03:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 4 µg/m3 9,35 µg/m3
NO2 75 µg/m3
O3
Trdni delci PM10 68 µg/m3 25,606 µg/m3
Benzen
  Več Več