Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 5.10.2017 ob 09:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 18.10.2017 ob 17:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 3,55 µg/m3
NO2 49 µg/m3 19,6 µg/m3
O3 103,1 µg/m3
Trdni delci PM10 42 µg/m3 25,42 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več