Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 25.6.2017 ob 14:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 25.6.2017 ob 16:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 0 µg/m3 3,9 µg/m3
NO2 15 µg/m3 8,65 µg/m3
O3 94,5 µg/m3
Trdni delci PM10 15,399 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več