Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 18.6.2018 ob 20:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 18.6.2018 ob 22:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 0 µg/m3 0 µg/m3
NO2 33 µg/m3 21,1 µg/m3
O3 83,15 µg/m3
Trdni delci PM10 20 µg/m3 24,154 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več