Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 23.4.2019 ob 18:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 23.4.2019 ob 21:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 2,85 µg/m3
NO2 42 µg/m3 23,6 µg/m3
O3 38 µg/m3
Trdni delci PM10 26 µg/m3 15,553 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več