Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 18.6.2019 ob 12:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 18.6.2019 ob 14:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 2 µg/m3 3,7 µg/m3
NO2 35 µg/m3 12 µg/m3
O3 88 µg/m3
Trdni delci PM10 27 µg/m3 24,72 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več