Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 22.6.2017 ob 15:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 22.6.2017 ob 18:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 1 µg/m3 3,85 µg/m3
NO2 63 µg/m3
O3
Trdni delci PM10 29,716 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več