Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: ob (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 20.9.2018 ob 14:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3,05 µg/m3
NO2 0 µg/m3
O3 97,95 µg/m3
Trdni delci PM10 29,613 µg/m3
Benzen
  Več Več