Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 28.5.2017 ob 19:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 28.5.2017 ob 21:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 2,95 µg/m3
NO2 31 µg/m3 12,35 µg/m3
O3 105 µg/m3
Trdni delci PM10 12 µg/m3 17,922 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več