Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 27.5.2019 ob 06:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 27.5.2019 ob 08:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 4 µg/m3 3,6 µg/m3
NO2 33 µg/m3 34,6 µg/m3
O3 0 µg/m3
Trdni delci PM10 27 µg/m3 16,274 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več