Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: ob (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 14.12.2018 ob 05:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 5,7 µg/m3
NO2
O3
Trdni delci PM10 14,322 µg/m3
Benzen
  Več Več