Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: ob (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 22.7.2018 ob 13:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3,2 µg/m3
NO2 4,4 µg/m3
O3 97,5 µg/m3
Trdni delci PM10 0 µg/m3
Benzen
  Več Več