Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 23.2.2019 ob 22:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 24.2.2019 ob 00:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 2 µg/m3 2,1 µg/m3
NO2 43 µg/m3 12,4 µg/m3
O3 66,4 µg/m3
Trdni delci PM10 22 µg/m3 12,71 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več