Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 27.4.2017 ob 02:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 27.4.2017 ob 04:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 2 µg/m3 7,7 µg/m3
NO2 26 µg/m3 11,1 µg/m3
O3 54,6 µg/m3
Trdni delci PM10 16 µg/m3 13,287 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več