Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 28.4.2017 ob 11:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 28.4.2017 ob 13:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 3,55 µg/m3
NO2 37 µg/m3 14,8 µg/m3
O3 82,3 µg/m3
Trdni delci PM10 4 µg/m3 1,648 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več