Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 5.10.2017 ob 09:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 19.1.2018 ob 05:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 7,25 µg/m3
NO2 49 µg/m3 6 µg/m3
O3 65,5 µg/m3
Trdni delci PM10 42 µg/m3 11,78 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več