Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 27.5.2019 ob 10:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 27.5.2019 ob 13:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 4,3 µg/m3
NO2 60 µg/m3 11,7 µg/m3
O3 71,6 µg/m3
Trdni delci PM10 17 µg/m3 4,378 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več