Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 5.10.2017 ob 09:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 22.11.2017 ob 04:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 4,8 µg/m3
NO2 49 µg/m3 19,95 µg/m3
O3 30,9 µg/m3
Trdni delci PM10 42 µg/m3 20,15 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več