Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: ob (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 23.9.2018 ob 05:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 0,7 µg/m3
NO2 6,7 µg/m3
O3 30,95 µg/m3
Trdni delci PM10 8,807 µg/m3
Benzen
  Več Več