Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 20.4.2019 ob 23:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 21.4.2019 ob 01:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 0,25 µg/m3
NO2 67 µg/m3 31,1 µg/m3
O3 0 µg/m3
Trdni delci PM10 39 µg/m3 32,085 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več