Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 26.5.2018 ob 10:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 26.5.2018 ob 17:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 1 µg/m3 1,95 µg/m3
NO2 16 µg/m3 3,9 µg/m3
O3 112,55 µg/m3
Trdni delci PM10 13 µg/m3 13,596 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več