Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 20.7.2019 ob 00:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 20.7.2019 ob 03:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 7 µg/m3 4,3 µg/m3
NO2 19,5 µg/m3
O3 31,35 µg/m3
Trdni delci PM10 28 µg/m3 10,506 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več