Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 19.6.2018 ob 23:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 20.6.2018 ob 01:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 0 µg/m3 0,3 µg/m3
NO2 25 µg/m3 31 µg/m3
O3 47,95 µg/m3
Trdni delci PM10 33 µg/m3 38,213 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več