Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 28.7.2017 ob 13:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 28.7.2017 ob 16:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 2 µg/m3 4,25 µg/m3
NO2 36 µg/m3 8,3 µg/m3
O3 146,35 µg/m3
Trdni delci PM10 20 µg/m3 7,21 µg/m3
Benzen
  Več Več