Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 16.7.2019 ob 23:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 17.7.2019 ob 01:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 7 µg/m3 3,3 µg/m3
NO2 26,55 µg/m3
O3 0 µg/m3
Trdni delci PM10 30 µg/m3 0 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več