Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 5.10.2017 ob 09:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 18.1.2018 ob 06:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 3 µg/m3 7,1 µg/m3
NO2 49 µg/m3 52,5 µg/m3
O3 3,6 µg/m3
Trdni delci PM10 42 µg/m3 24,8 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več