Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 23.7.2017 ob 07:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 23.7.2017 ob 10:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 1 µg/m3 4,75 µg/m3
NO2 16 µg/m3
O3
Trdni delci PM10 25 µg/m3 29,149 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več