Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 20.9.2019 ob 15:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 20.9.2019 ob 17:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 4 µg/m3 0 µg/m3
NO2 55 µg/m3 0 µg/m3
O3 80,55 µg/m3
Trdni delci PM10 21 µg/m3 16,738 µg/m3
Benzen 2 µg/m3
  Več Več