Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: ob (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 18.11.2018 ob 13:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 5,45 µg/m3
NO2
O3 56,45 µg/m3
Trdni delci PM10 16,554 µg/m3
Benzen
  Več Več