Pravila varstva zasebnosti in piškotkov

Ta pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta www.ljubljana.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.ljubljana.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in piškotkov.

I. Varstvo osebnih podatkov

V Mestni občini Ljubljana spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravila varstva zasebnosti in piškotkov in interni akti Mestne občine Ljubljana.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,, ki vas seznanja z naslednjimi informacijami glede obdelave vaših osebnih podatkov:

  • Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v Mestni občini Ljubljana:
  • Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov: Mestna občina Ljubljana bo vaše osebne podatke (osebno ime, elektronski naslov in naslov stalnega bivališča ŠE KAJ?) uporabljala za namen priprave odgovora na vašo oddano pobudo na podlagi 15. in 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju.
  • Uporabniki osebnih podatkov: Javni uslužbenci v Odseku za pobude meščanov ali drugem organu Mestne občine Ljubljana, ki so pristojni za pripravo odgovora na pobudo.
  • Obdobje hrambe: 2 leti?
  • Pravice posameznika: Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico dostopa, seznanitve, dopolnitve, popravka in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si , T:(01) 230 97 30).

 

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Mestni občini Ljubljana je dosegljiva na e-naslovu dpo@ljubljana.si.

3. Obdelovalec osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, ki se zbirajo v okviru uporabe spletnega mesta, je družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov sta medsebojna razmerja in obveznosti, vključno z varstvom osebnih podatkov, opredelila in uredila s pisno pogodbo.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Mestna občina Ljubljana zbranih osebnih podatkov na spletni strani ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic Mestne občine Ljubljana, kjer uporablja spletna platforma MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: ime, priimek, elektronska pošta. Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

5. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Mestna občina Ljubljana zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonov ali privolitve (soglasij) posameznikov.

Obdelava na podlagi zakonov

Mestna občina Ljubljana izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanjo kot upravljavca osebnih podatkov. Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo podatkov, in GDPR Mestna občina Ljubljana vodi evidence obdelav, kjer so določno navedene zakonske podlage zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi privolitve (soglasja) posameznika

Mestna občina Ljubljana na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

- za namene pošiljanja e-novic o aktualnem dogajanju v Ljubljani po elektronski pošti enkrat tedensko: ime, priimek ter elektronski naslov;
- za vpis mnenja ali vprašanja (ko lahko meščani preko kontaktnega obrazca https://www.ljubljana.si/sl/o-nas/kontakti/ podajo svoje mnenje ali vprašanje) – za možnost odgovora s strani Mestne občine Ljubljana mora posameznik posredovati svoje ime in priimek ter elektronski naslov;
- za vnos pobud s strani meščanov (ko meščani lahko preko spletne strani https://pobude.ljubljana.si/ ali z uporabo mobilne aplikacije oddajo svoje pobude): ime in priimek, elektronski naslov, telefon, ulica in hišna številka oziroma označena lokacija preko klika na zemljevidu.

6. Varstvo osebnih podatkov

Mestna občina Ljubljana za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sama na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev. Za namen slednjega Mestna občina Ljubljana zaveže ponudnike oziroma izvajalce k nujnemu in doslednemu upoštevanju zakonskih podlag, GDPR in internih aktov MOL.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

8. Pravice posameznika

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte dpo@ljubljana.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Mestna občina Ljubljana nemudoma izvedla vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.

II. Politika piškotkov

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo na naši strani.

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

  • Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
  • Piškotki za spremljanje statistike so piškotki, ki jih potrebujemo za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje.
  • Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz naslednje tabele:

Zahtevani piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
PHPSESSID Ljubljana.si seja Hranjenje vrednosti vaše seje na spremljevalnih spletiščih.
_iCD2 Ljubljana.si 1 leto Hranjenje vrednosti nastavitev pasice s piškotki

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
_ga Google Analytics 2 leti Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_gat Google Analytics seja Aplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.
_gid Google Analytics seja Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_pk_ref.13.97ca video.arnes.si 6 mesecev Anonimna oznaka obiskovalca za analitiko Piwik.
_pk_id* video.arnes.si 2 leti Anonimna oznaka obiskovalca za analitiko Piwik.
_pk_ses* video.arnes.si 30 minut Anonimna oznaka obiskovalca za analitiko Piwik.

III. Veljavnost

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Mestne občine Ljubljana bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Ta Pravila so objavljena na spletnem mestu www.ljubljana.si in veljajo od 25. maja 2018 dalje.