Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
204
Kranjčeva
115
Mirje
91
Trg MDB
19
Bežigrad
57
Trg preko. brigad
38
Sanatorij Emona
9
Petkovskovo II
61
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
20
0
Pogačarjev Trg-Tržnica
18
0
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
19
1
Cankarjeva Ul.-Nama
26
0
Breg
20
0
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
124
Število odgovorov v zadnjem tednu
112
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
33893
Vse prejete pobude od leta 2007
34072
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
106 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2204 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
133 Seznam
V zadnjih 12 mesecih
2729 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
6 µg/m3
19 µg/m3
13 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
1.8 µg/m3
13.15 µg/m3
11.6905 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
Benzen
2 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
O3
45.7 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Mejne vrednosti: Benzen = µg/m3 | O3 = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Edvard Vidervol
09:30
ŽALE 1
Anton Gazvoda
11:00
POLJE
Marija Tomšič
11:30
ŽALE 1
Stanislava Kecman
13:00
ŽALE 3
Radovan Vidović
13:30
ŽALE 3
Stanislav Zadravec
14:00
ŽALE 1
Vreme
  • sreda 8 / 23 °C
  • četrtek 8 / 22 °C
  • petek 10 / 20 °C