Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
map
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
204
Kranjčeva
115
Mirje
91
Trg MDB
19
Bežigrad
57
Trg preko. brigad
38
Sanatorij Emona
9
Petkovskovo II
61
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
6
14
Pogačarjev Trg-Tržnica
6
12
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
18
2
Cankarjeva Ul.-Nama
20
6
Breg
2
17
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
173
Število odgovorov v zadnjem tednu
116
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
58309
Vse prejete pobude od leta 2007
58465
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
210 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2403 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
V zadnjih 12 mesecih
275 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Bežigrad, Ljubljana
µg/m3
12.22 µg/m3
20.4 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
3 µg/m3
21 µg/m3
24 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
O3
33.15 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Benzen
1 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
Mejne vrednosti: O3 = µg/m3 | Benzen = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Zinka Čogić
09:00
ŽALE 3
Jože Stanjko
10:00
ŽALE 1
Matilda Pirš
11:00
DRAVLJE
Borut Turšič
12:00
VIČ
Evgen Pavel
13:00
ŽALE 1
Jožica Janežič
14:00
ŽALE 3
Vreme
  • ponedeljek 6 / 16 °C
  • torek -1 / 13 °C
  • sreda 0 / 15 °C

Vedno boljši