Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
map
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
204
Kranjčeva
115
Mirje
91
Trg MDB
19
Bežigrad
57
Trg preko. brigad
38
Sanatorij Emona
9
Petkovskovo II
61
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
4
16
Pogačarjev Trg-Tržnica
16
2
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
16
4
Cankarjeva Ul.-Nama
5
20
Breg
20
0
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
147
Število odgovorov v zadnjem tednu
92
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
56003
Vse prejete pobude od leta 2007
56153
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
210 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2403 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
V zadnjih 12 mesecih
260 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Bežigrad, Ljubljana
µg/m3
22.67 µg/m3
18.93 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
µg/m3
56 µg/m3
33 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
O3
20.68 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Benzen
0 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
Mejne vrednosti: O3 = µg/m3 | Benzen = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Albin Strgar
09:00
ŽALE 3
Milena Puh
10:00
ŽALE 3
Alojzij Medved
11:00
ŽALE 1
Terezija Novak
12:00
ŽALE 1
V Ožjem Družinskem Krogu
12:30
SOSTRO
Antonija Juričev
13:00
ŽALE 1
Vreme
  • sreda 4 / 7 °C
  • četrtek 4 / 5 °C
  • petek 5 / 6 °C

Vedno boljši