Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
0
Kranjčeva
72
Mirje
10
Trg MDB
1
Bežigrad
1
Trg preko. brigad
0
Sanatorij Emona
0
Petkovskovo II
2
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
8
12
Pogačarjev Trg-Tržnica
4
14
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
6
14
Cankarjeva Ul.-Nama
18
8
Breg
0
20
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
149
Število odgovorov v zadnjem tednu
91
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
32675
Vse prejete pobude od leta 2007
32799
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
106 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2204 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
333 Seznam
V zadnjih 12 mesecih
3159 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
4 µg/m3
54 µg/m3
58 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
µg/m3
41.6 µg/m3
54.56 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
O3
2.95 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Benzen
3 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
Mejne vrednosti: O3 = µg/m3 | Benzen = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Antonija Klemenc
09:00
ŽALE 3
Ivana Bavčar
09:30
ŽALE 3
Ivana Tatjana Hetzger
10:00
ŽALE 3
Marija Dragnev
11:30
ŽALE 1
Ivan Lipah
12:00
POLJE
Vera Höfferle
12:30
ŽALE 1
Vreme
  • petek -4 / 11 °C
  • sobota 1 / 6 °C
  • nedelja 2 / 6 °C