Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
204
Kranjčeva
115
Mirje
91
Trg MDB
19
Bežigrad
57
Trg preko. brigad
38
Sanatorij Emona
9
Petkovskovo II
61
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
5
15
Pogačarjev Trg-Tržnica
17
1
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
13
7
Cankarjeva Ul.-Nama
19
7
Breg
12
8
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
148
Število odgovorov v zadnjem tednu
105
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
39260
Vse prejete pobude od leta 2007
39414
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
185 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2204 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
V zadnjih 12 mesecih
1132 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Bežigrad, Ljubljana
µg/m3
59.77 µg/m3
96.5712 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
5 µg/m3
37 µg/m3
96 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
O3
19.85 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Benzen
0 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
Mejne vrednosti: O3 = µg/m3 | Benzen = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Majda Mencej
08:00
ŽALE 1
V Ožjem Družinskem Krogu
09:00
ŽALE 1
Marija Jazbec
10:00
ŽALE 3
V Ožjem Družinskem Krogu
11:00
VIČ
Nela Vojinović
11:30
ŽALE 1
Marijan Križman
12:00
ŽALE 3
Vreme
  • četrtek 2 / 20 °C
  • petek 2 / 22 °C
  • sobota 2 / 14 °C

Vedno boljši