Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
204
Kranjčeva
115
Mirje
91
Trg MDB
19
Bežigrad
57
Trg preko. brigad
38
Sanatorij Emona
9
Petkovskovo II
61
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
20
0
Pogačarjev Trg-Tržnica
18
0
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
20
0
Cankarjeva Ul.-Nama
25
0
Breg
8
12
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
167
Število odgovorov v zadnjem tednu
108
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
34896
Vse prejete pobude od leta 2007
35023
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
106 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2204 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
V zadnjih 12 mesecih
2204 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
5 µg/m3
34 µg/m3
20 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
0.85 µg/m3
9 µg/m3
15.65 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
Benzen
2 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
O3
101.8 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Mejne vrednosti: Benzen = µg/m3 | O3 = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Ana Strmljan
09:00
ŽALE 1
Ivanka Sterle
11:00
ŽALE 3
Viktor Naglič
12:00
DRAVLJE
Ana Vanič
13:00
ŽALE 1
Bogomir Grošelj
10:00
ŽALE 3
Anton Novak
11:00
POLJE
Vreme
  • sobota 18 / 30 °C
  • nedelja 14 / 25 °C
  • ponedeljek 11 / 24 °C