Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
177
Kranjčeva
114
Mirje
90
Trg MDB
18
Bežigrad
56
Trg preko. brigad
29
Sanatorij Emona
1
Petkovskovo II
55
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
14
6
Pogačarjev Trg-Tržnica
16
2
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
17
3
Cankarjeva Ul.-Nama
14
11
Breg
7
13
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
156
Število odgovorov v zadnjem tednu
95
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
33286
Vse prejete pobude od leta 2007
33399
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
106 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2204 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
279 Seznam
V zadnjih 12 mesecih
3205 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
4 µg/m3
57 µg/m3
17 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
µg/m3
30.6 µg/m3
20.274 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
Benzen
1 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
O3
40.95 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Mejne vrednosti: Benzen = µg/m3 | O3 = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Meta Simonič
13:00
VIČ
Erna Jurak
15:00
ŽALE 3
Albina Rogelj
16:00
ŽALE 1
Marija Škrilec
09:30
POLJE
Marija Krebs
10:00
ŽALE 3
Danica Korenič
11:00
POLJE
Vreme
  • sreda 4 / 11 °C
  • četrtek 0 / 11 °C
  • petek -2 / 13 °C