Trenutek v Ljubljani

Stanje na cestah
Popolne zapore
Delne zapore
Prosta javna parkirna mesta v Ljubljani
Tivoli I
204
Kranjčeva
115
Mirje
91
Trg MDB
19
Bežigrad
57
Trg preko. brigad
38
Sanatorij Emona
9
Petkovskovo II
61
Prosta kolesa in postaje sistema BicikeLJ
Postaja
Koles
Mest
Prešernov Trg-Petkovškovo Nabrežje
8
12
Pogačarjev Trg-Tržnica
11
7
Kongresni Trg-Šubičeva Ulica
11
9
Cankarjeva Ul.-Nama
9
17
Breg
17
2
Pobude meščank in meščanov
Število prejetih pobud v zadnjem tednu
104
Število odgovorov v zadnjem tednu
80
Število odgovorjenih pobud od leta 2007 dalje
35309
Vse prejete pobude od leta 2007
35419
Prenavljamo, urejamo in gradimo. Za vas.
V teku
106 Seznam
Vsi zaključeni projekti
2204 Seznam
Kulturne, športne in družabne prireditve MOL
Danes
Napovedane
V zadnjih 12 mesecih
2194 Seznam
Kakovost vode
Kleče
0,002 μg/l
9,7 mg/l
1,5 μg/l
Šentvid
0,005 μg/l
16 mg/l
1,7 μg/l
atrazin
nitrat
krom
Mejne vrednosti
0,1 μg/l
50 mg/l
50 μg/l
desetil-atrazin
0,005 μg/l
Jarški prod
LKCH
2,1 μg/l
Hrastje
Mejne vrednosti: desetil-atrazin = 0,1 μg/l | LKCH = 10 μg/l |
Podatki o kakovosti zraka na merilnih mestih v Ljubljani
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
4 µg/m3
20 µg/m3
13 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
0.75 µg/m3
8 µg/m3
8.25 µg/m3
SO2
NO2
PM10
Mejne vrednosti:
350 µg/m3
200 µg/m3
50 µg/m3
Benzen
0 µg/m3
Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.
O3
48.6 µg/m3
Bežigrad, Ljubljana
Mejne vrednosti: Benzen = µg/m3 | O3 = µg/m3
Pogrebi na pokopališčih v Ljubljani
Ime in priimek
Ura
Pokopališče
Veronika Žnidaršič
11:00
ČRNUČE
Katarina Grča
13:00
ŽALE 1
Helena Žigon
14:00
ŠTEPANJA VAS
Stanislava Bronić
15:00
ŽALE 3
Evica Gajdoš
16:00
ŽALE 3
Stanka Krstanović
11:00
ŽALE 3
Vreme
  • torek 18 / 24 °C
  • sreda 14 / 23 °C
  • četrtek 15 / 28 °C