P+R Stanežiče

v teku

Vrednost projekta: 5.220.608 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Parkirišče P+R Stanežiče bo že šesto P+R parkirišče v Ljubljani. Imelo bo 387 parkirnih prostorov, od tega je 20 parkirnih mest namenjenih invalidom in 6 parkiranju in polnjenju vozil na električni pogon. Postajališče bomo opremili tudi z 20 stojali za sočasno parkiranje 40 koles (možnost polnjenja 2 električnih koles, vsa stojala za parkiranje koles so urejena pod nadstrešnico) in 16 omaricami za shranjevanje koles (vsa opremljene s priključkom za polnjenje el. koles). Uredili bomo 15 parkirnih prostorov za avtodome, 4 postajališča za avtobuse in 2 postajališči za turistične avtobuse. Na P+R Stanežiče je predvidena tudi postavitev CNG polnilnice.

Skupaj z izgradnjo parkirišča bomo uredili nov dovoz na Celovško cesto s križiščem oziroma na predvideno navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod približno na sredini razdalje med obstoječima priključkoma ceste Kolesarska pot in ceste Stanežiče.

Postajališče bo povezano s centrom mesta z dvema linijama mestnega potniškega prometa, in sicer z linijo 1 in 15.

Naložba se sofinancira iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
www.eu-skladi.si

 

Logo EKP kohezijski sklad SLO 13