Park varne mobilnosti

v teku

Opis projekta

Ob Cesti dveh cesarjev bomo uredili Park varne mobilnosti, namenjen izobraževanju in praktičnim prikazom varne mobilnosti. Park varne mobilnost sestavljata spretnostni poligon in objekt. 

Projekt vključuje

 • Uredili bomo Park varne mobilnosti

  v teku

  Ob Cesti dveh cesarjev bomo v okviru javno-zasebnega partnerstva uredili Park varne mobilnosti, namenjen izobraževanju in praktičnim prikazom varne mobilnosti. 

  Glavni cilji projekta so

  • zagotoviti ustrezno infrastrukturo za izvajanje programov na področju prometne vzgoje in varne mobilnosti
  • izvajanje praktičnih usposabljanj
  • prispevanje k varni mobilnosti
  • ozaveščanje javnosti
  • izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov
  • preprečevanje osebnih in socialnih stisk zaradi posledic prometnih nesreč

  Več o projektu +

  Park varne mobilnosti bosta sestavljala dva objekta. 

  Poligon

  • 1356 m2 površine
  • 4 tematski sklopi z interaktivnimi zasloni in sedišči
  • učilnice na prostem
  • spretnostne ovire za pridobivanje veščin za različna vozila, ki jih uporabljajo otroci, mladostniki in drugi udeleženci v cestnem prometu
  • certificiran strokovni program vodenja

  Objekt

  • 590,84 m2 neto površine
  • multimedijska večnamenska dvorana
  • manjši skupinski prostor za programe in recepcija
  • pisarna za zaposlene in moderatorje
  • sanitarije, skladišče, garaža in  čajna kuhinja
  Zavod Varna pot, ki že šestnajsto leto izvaja preventivno-izobraževalne vsebine in programe za podporo žrtvam prometnih nesreč, je na razpisu Mestne občine Ljubljana javno-zasebnega  partnerstva »Park varne mobilnosti« prepoznalo priložnost za pridobitev ustreznih prostorov za izvajanje svojih programov in poslanstva. K pobudi Zavoda za sodelovanje se je odzvalo podjetje Riko, ki bo v izvedbo družbeno pomembnega projekta vložilo svoje delo, znanje, izkušnje s področja lesene gradnje ter k sodelovanju integriralo tudi partnerska podjetja, ki se zavedajo družbenega pomena tovrstnih prizadevanj na področju varne mobilnosti otrok in mladostnikov. Kandidatura partnerstva Zavoda Varna pot in podjetja Riko na razpisu je bila uspešna. Projektu se pridružujejo različni partnerji,  družbeno odgovorna podjetja in posamezniki.  Tovrstni vsebinski park varne mobilnosti je v slovenskem prostoru novost, v državah z višjo stopnjo varnosti v cestnem prometu, pa jih poznajo že desetletja, saj razumejo, da je investicija v izobraževanje in vzgojo varne mobilnosti otrok in mladostnikov ter podpora ranljivejšim skupinam na področju varne mobilnosti v resnici naložba v varnejšo in kvalitetnejše življenje celotne družbe, predvsem na srednji in dolgi rok.Prepričani smo, da bo izvršeni projekt Ljubljano in Slovenijo umestil med vse tiste evropske prestolnice in države, ki z naprednimi rešitvami, kot zagotovo Park varne mobilnosti bo, dejavno sooblikujejo in opolnomočijo otroke, mlade in druge prebivalce na področju varne mobilnosti in s tem dvigujejo standard in kvaliteto bivanja. Še več, MO Ljubljana vključno z regijo, bo umestil med vsa tista evropska mesta, ki z naprednimi rešitvami uresničujejo globalni cilj Vizije nič.

  Projekt bo Ljubljano in Slovenijo umestil med vse tiste evropske prestolnice in države, ki z naprednimi rešitvami, kot zagotovo Park varne mobilnosti bo, dejavno sooblikujejo in opolnomočijo otroke, mlade in druge prebivalce na področju varne mobilnosti in s tem dvigujejo standard in kvaliteto bivanja. Še več, MO Ljubljana vključno z regijo, bo umestil med vsa tista evropska mesta, ki z naprednimi rešitvami uresničujejo globalni cilj Vizije nič.