četrtek, 18. 4. 2019

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in pogost način mobilnosti po Ljubljani

Ob letošnji akciji Za lepšo Ljubljano smo izdali tretji kolesarski letopis za leti 2016 in 2017, v katerem povzemamo najvidnejše dosežke na področju kolesarjenja v Ljubljani ter predstavljamo statistične podatke s področja kolesarstva.

Podatki kažejo, da gre trend kolesarjenja od leta 2007 do 2018 navzgor. V letu 2018 smo na števcih prometa tudi izmerili največ kolesarjev do sedaj – kar 3.939.461, sumarni podatki števcev kolesarskega prometa pa kažejo povečanje deleža preštetih kolesarjev v letu 2018 glede na leto 2017 za 5,4 odstotka.

Spodbujamo kolesarjenje

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in pogost način premikanja po Ljubljani, zato si vseskozi prizadevamo tako za izboljšanje kolesarske infrastrukture kot spodbujanje te oblike mobilnosti, ki viša kakovost življenja v mestu. Stanje in dosežke od leta 2012 dokumentiramo v dvoletnih kolesarskih letopisih (ang. bicycle account), ki javnost seznanjajo predvsem s statističnimi podatki o kolesarjenju v mestu. Letopisi obenem tudi kažejo, kako uresničujemo kolesarski del Prometne politike MOL (2012) in Celostno prometno strategijo (2017), hkrati pa se s posnetkom stanja, izvedenih ukrepov in dejavnosti ter načrtov zavedamo, kako na tem področju napredujemo in kaj je potrebno še izboljšati.

Podatki o kolesarjenju za leto 2018

Kolesarski letopis 2016–2017 predstavlja podatke za to obdobje, v letu 2018 pa smo zabeležili še večji napredek in bomo podatke vključili v naslednji letopis za obdobje 2018–2019. Informacije v novem kolesarskem letopisu v nadaljevanju dopolnjujemo tudi z aktualnejšimi podatki prometnih števcev, ki pričajo o porastu in razvoju kolesarjenja v Ljubljani.

kolesarski stevec
kolesarski števec stoji tudi na Poljanski cesti.

Meritve kolesarskega prometa v obeh smereh voženj redno izvajamo z avtomatskimi števci na štirih lokacijah, in sicer ob Drenikovi, Celovški, Dunajski in Kajuhovi cesti. Največ kolesarjev smo zabeležili na Dunajski in Celovški cesti, čeprav ocenjujemo, da veliko kolesarjev, ki peljejo po Celovški cesti proti mestnemu središču, že pred števcem prometa zavije v park Tivoli in jih meritve ne zaznajo.

stevci prometa 2007 2019

Na podlagi podatkov števcev in izračunov, s katerimi smo dopolnili manjkajoče podatke, smo izrisali linearni trend kolesarskega prometa od leta 2007 do leta 2018 v obdobju t. i. kolesarske sezone med aprilom in oktobrom. Iz spodnjega grafikona je razviden porast trenda s kolesom opravljenih poti mimo stalnih kolesarskih števcev v Ljubljani. Števec na Kajuhovi cesti smo postavili leta 2013, zato za predhodno obdobje podatkov ni.

stevci prometa 2007 2018

Približno 25 km novih kolesarskih površin v letih 2018 in 2019

Kolesarsko infrastrukturo stalno izboljšujemo in v letu 2018 smo izvedli številne novosti. Zgradili ali obnovili smo površine za kolesarje v skupnem seštevku skoraj 7 km, in sicer na Gosposvetski cesti, Dalmatinovi ulici, Grablovičevi ulici med Bolgarsko in Potrčevo, Livarski ulici, Prešernovi cesti med Bleiweisovo in Šubičevo ter na Hradeckega cesti.

Letos smo izvedli in je v teku oz. načrtu več prenov cest, ulic in javnega prostora. Pričakujemo, da bodo kolesarji v letu 2019 pridobili vsaj 18 km novih ali prenovljenih površin, in sicer s prenovo Trubarjeve ulice, Prešernove ceste med Šubičevo in Trgom MDB, Erjavčeve in Parmove ceste skupaj z ulico Bežigrad, Dunajske, Vodnikove, Drenikove, Poljanske ter Litijske ceste.

Bicikelj

Poleg tega v naslednjih letih načrtujemo tudi širitev sistema izposoje koles BicikeLJ z 20 novimi postajališči, vendar pogovori o lokacijah še potekajo.

V sklopu projekta Čisto.Zate še druge prenove cest z izboljšanjem razmer za kolesarje

Logo Cisto zate

Cisto zate Logotip 16

V načrtu so še drugi projekti – prenove cest z izboljšanjem razmer za kolesarje v sklopu velikega kohezijskega projekta Čisto. Zate. Ta obsega odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in dograditev javne kanalizacije na območjih aglomeracij po posebnem operativnem programu, pri čemer bomo preuredili tudi celotno cestno površino.

 

Preberite še: