torek, 7. 9. 2021

Tudi letos bomo izbrali Naj blok v Ljubljani

V Mestni občini Ljubljana tudi letos organiziramo akcijo Naj blok v Ljubljani, katero smo začeli na pobudo meščana leta 2016, ko je Ljubljana nosila naziv Zelena prestolnica Evrope. Predloge Četrtnih skupnosti zbiramo v pisarnah posameznih četrtnih skupnostih do četrtka, 30. septembra 2021.

S to priljubljeno akcijo želimo spodbuditi stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja. Obenem želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana mesto, ki ves čas stremi k zelenim aktivnostim na vseh področjih.

Stanovalci Naj bloka 2021, katerega razglasitev bo v prihodnjem letu, bodo tradicionalno prejeli plaketo, zastavo, 20 sadik vrtnic Ljubljana ter ugodnejšo ponudbo elektrike javnega podjetja Energetika Ljubljana za skupne prostore v bloku.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Pogoji in kriteriji za izbor zmagovalnega bloka

Pogoji izbora

Četrtne skupnosti MOL svoje predloge blokov izbirajo na podlagi naslednjih pogojev:

 • Večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj.
 • Stanovanjskih enot mora biti vsaj 10.
 • Urejenost zunanje okolice bloka (pozimi očiščena okolica, poleti urejene zelenice bloka oz. njegova okolica…).
 • Notranja urejenost bloka.
 • Energetska učinkovitost bloka (veljavna energetska izkaznica, toplotna izolacija zunanjih sten, večina zamenjanih oken, toplotna izolacija podstrešja in strehe, prenovljen ogrevalni sistem…).
 • Če ima blok zelenico, ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (blok pri katerem so bila na zunanjih površinah (ali delu) požagana drevesa in na teh površinah urejena parkirišča, se namreč ne more uvrstiti v izbor).

Kriteriji ocenjevanja

 • Kakšen je zunanji videz bloka?
 • Ali je barva fasade skladna z okoljem skladnimi barvami oz. je njena obnova izvedena v originalni barvi?
 • Ali je blok energetsko učinkovit?
 • Ali so stavbno pohištvo in senčila v bloku enotna?
 • Ali je izgled bloka neokrnjen? V primeru zasteklitve balkonov, pa so le-te izvedene na enoten način.
 • Ali so na fasadah klimatske naprave?
 • Ali se na hodnikih in v skupnih prostorih uporablja varčne sijalke in senzorje za luči?
 • Ali je okolica bloka urejena?
 • Ali ima blok urejen dostop za osebe z oviranostmi?
 • Ali prebivalci skrbijo za ozelenitev svojih balkonov in podobno (rože, zelišča, dišavnice…)?
 • Ali so notranji skupni prostori bloka urejeni?
 • Ali ima blok urejeno skupinsko zbirno mesto za odpadke?
 • Ali ima blok urejeno kolesarnico?
 • Ali so intervencijske poti proste (omogočen dostop za gasilce, reševalce)?