sreda, 20. 3. 2019

Vas zanima prihodnost mesta?

Če želite imeti stik z urbano prihodnostjo, spremljajte dogajanje v Mestnem inkubatorju. Vabimo vas, da spoznate izjemne in aktivne mlade, novo generacijo strokovnjakov in profesionalcev, ki se v Ljubljani zavzemajo za pozitivne spremembe v mestu.

Z delovanjem Mestnega inkubatorja, ki ga upravljajo Mladi zmaji in vsebinsko dopolnjuje TiPovej!, mladi dobijo spodbudo, usmeritev, samozavest in finančna sredstva za soustvarjanje življenja v mestu. Direktorica Mladih zmajev, Ksenja Perko bo Mestni inkubator predstavila tudi na zasedanju OECD odbora za javno upravljanje, ki bo potekal 15. – 17. 4. 2019 v Parizu, in sicer v okviru simpozija o inovativnih oblikah sodelovanja državljanov pri oblikovanju boljših politik in storitev.   

 • Maj Hrovat z ekipo: BEVO - biološko, ekološko, organsko, vegansko / razvoj tehnologije za prihodnost prehrane skozi fermentacijo

Ekipa razvija tehnologjio, ki omogoča uporabo organskih odpadkov iz lokalnih predelovalnih industrij - odpadni slad iz pivovarstva in odpadne kavne usedline iz mestnih kavarn.

 • Jan Gamberger z ekipo: Ptičja hišica za strpno Ljubljano / serija skupnih srečanj za otroke iz Azilnega doma in slovenske osnovnošolce

Serija skupnih srečanj za otroke, nastanjene v Azilnem domu Vič in slovenske otroke, v starosti od 5. do 9. razreda osnovne šole.

 • Ana Žnidaršič z ekipo: Magoa / skupnost ali novodobna zadruga umetnikov v mestu

 Vzpostavljanje, gradnja in razvoj platforme za povezovanje lokalnih umetnikov in ljubiteljev umetnosti, ki si želijo več ustvarjalne svobode ter pristnih stikov znotraj lokalne kreativne mreže.

 • Maja Kogovšek z ekipo: Brlog / kotiček za kakovostno projektno in skupinsko delo na Pedagoški fakulteti

Ekipa hoče izboljšati pogoje za delo in skupaj s študenti arhitekture in strokovnjaki za reciklažo preoblikovati neuporabljen prostor na Pedagoški fakulteti v projektni kotiček.

 • Aleš Golob: Igrajmo se Lacrosse / športne delavnice in promocijske dejavnosti, ki otrokom približajo šport lacrosse

Nov zanimiv šport lacrosse ponudi drugačne fizične aktivnosti in preživljanje prostega časa za otroke, spodbuja zdrav življenjski slog, razvoj komunikacijskih in socializacijskih veščin.

 • Petra Filipič z ekipo: Nemščina preko glasbe / program učenja nemščine na zabaven način

Znanje nemščine je koristno in je dobra kompetenca pri iskanju zaposlitve. Petra išče nove mehanizme, ki motivirajo mlade k vestnejšemu učenju nemščine.

 • Neža Ambrožič: FiloZofanje / filozofski krožek

Kako na produktiven način reflektirati lastno življenje in družbo, razvijati sposobnosti introspekcije in preizpraševanja lastnih predsodkov ter pridobiti veščine kreativnega reševanja problemov.

 • Blaž Kranjc z ekipo: Each One Teach One: The Crew / formalizacija pedagoških procesov znotraj kulturno-umetniških disciplin hip-hop-a

Predajanje hip-hop znanja, ki je strokovno, preverjeno in kakovostno; z metodami dela, ki naslavljajo znanje, sposobnosti in odnos ter zagotavljajo izkustveno učenje. Projekt je inovacija, ki povezuje pedagoški, socialni in mladinski sektor.

 • Veronika Simončič z ekipo: Splaknimo skrbi - varen prostor za tvoj problem / vzpostavitev fizičnega prostora za pomoč srednješolcem

Ekipa želi ljubljanskim srednješolcem ponuditi izviren varen prostor, kjer lahko izrazijo svoje skrbi ter pridobijo pomembne informacije, kam se lahko zatečejo po pomoč, če jo potrebujejo.

 • Dali Regent: Filozofska kavarna / prenos akademske filozofije v vsakdanje okolje

Ker je filozofija nadvse uporabna za vsakdanje življenje, je projekt namenjen tistim, ki jim je mar za skupnost, za mesto in zase. Oblikuje se prostor za demokratično in spoštljivo debato, dolgoročno pa se lahko razvije v ‘thinktank’, ki misli v dobro mesta.

 • Jerica Furman: Imenitnica / varen prostor rezerviran za dekleta

Sklop srečanj za milenijke, ki so še posebej ranljiva skupina za razvoj težav v mentalnem zdravju, nudi varen prostor, kjer dekleta raziskujejo svoje doživljanje, okrepijo samozavest, se osredotočijo na svoje potenciale ter dobijo orodja za upravljanje s stresom.

 • Eva Ostanek z ekipo: Nova pomlad / glasbeno-gledališko delo

Avtorski mjuzikl ali dramsko-pevsko-plesna izvedba za posameznikovo razmišljanje in izpostavljanje lepot življenja. O idealih in željah, za spodbujanje mladih umetnikov k ustvarjanju in izražanju svojih idej, ki bodo pripomogle k novim projektom.

 • Lea Kovačič, Tia Mavrič: Sladkornica / delavnice za mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove svojce

Projekt je namenjen vzpostavitvi zaupnega prostora in svetovanja za mlade s sladkorno boleznijo tipa 1, ki drastično vpliva na vsakdan, sklepanje prijateljstev, odnose nasploh, hobije, šolanje.

 • Ela Zajšek s sodelavci: Vitezi in vitezinje / pilotni projekt za podporo mladim pri karieri

Kako pokazati mladim, da je profesionalno uresničljivo tudi tisto, kar se zdi nedotakljivo in se od tega lahko tudi uspe in živi? Tako, da povežeš mlade in uspešne, izkušene osebe, da povežeš mlade in njihove vzornike na osebnih srečanjih.

Group 2 Andrej Lamut Mitja Cancar 1Group 1 Andrej Lamut Mitja Cancar
Foto: Andrej Lamut in Mirjam Čančer

 

---

Preberite več: