petek, 24. 3. 2017

Trajnostna urbana strategija MOL

Mestna občina Ljubljana objavlja komentarje, predloge, pripombe in stališča meščank in meščanov ter ostale zainteresirane javnosti na Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine.

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL), ki je bil v javni obravnavi od 21. februarja do 7. marca 2017, je dokument, namenjen operacionalizaciji prednostnih naložb trajnostnega urbanega razvoja za izvajanje investicij/projektov, ki jih je Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana (TUS StrMOL), potrjena na 13. seji Mestnega sveta MOL (25. 1. 2016), prepoznala kot prioritetne.
Prejeti komentarji, predlogi, pripombe in stališča so pripeti.