Podžupan Aleš Čerin se bo ob uradnem obisku predsednika Senata Poljske Stanislawa Karczewskega udeležil dogodka ob pridružitvi Republike Poljske Rastoči knjigi.