Podžupan Dejan Crnek bo odprl razstavo Literatura, kaj mi poveš?, ki je del aktivnosti akcijskega načrta MOL za enakost spolov v Ljubljani v letih 2019 – 2022.