Podžupan Dejan Crnek bo položil venec in se udeležil sprejema v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra