Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil na odprtju 30. sejma Ambient Ljubljana.