Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil obiskovalce 32. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani