Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil udeležence 30. mednarodnih salezijanskih iger mladih.