Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil udeležence evropske energetske konference IAEE, ki jo organizira Ekonomska fakulteta.