Podžupan Dejan Crnek bo sprejel člane delegacije mesta Zürich, ki so na študijskem obisku v Ljubljani.