Podžupan Dejan Crnek bo sprejel udeležence karavane Pot prijateljstva Vukovar – Ljubljana.