Podžupan Dejan Crnek bo sprejel udeležence podiplomskega evropskega izobraževanja iz radiofarmacije.