Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil novinarske konference ob Evropskem dnevu gluhoslepih.