Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil slavnostne akademije v počastitev 50. obletnice delovanja Društva distrofikov Slovenije.