Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil slavnostnega prevzema novega gasilskega vozila za moštvo GVM-1 in odprtja nove garaže gasilskega doma na Lipoglavu.