Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil slovesnosti ob 90. obletnici Prvega tržaškega procesa in ustrelitve bazoviških junakov