Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil tradicionalne kulturno-družabne prireditve Dan ČS Jarše 2019.